Начало

Symbol of law and justice in the empty courtroom, law and justice concept.

„Построяването на правовата държава, основаваща се на върховенството на закона и на уважението на правата и свободите на личността, е невъзможно без качествено и ефективно законодателство“

 

Проф. Д-р Тенчо Колев

    /Председател на ЕЦЗАУСП/ 

________________________________________________________________________________

АКТУАЛНИ НОВИНИ

  „Европейски център по законодателство“ и Окръжен съд – Благоевград организираха първия специализиран семинар в страната за защита на личните данни по отношение дейността на съдилищата

  На 29 март 2019г., в конферентната зала на Окръжен съд – Благоевград, бе проведен първият за България специализиран семинар на тема: „Прилагане на новата правна рамка на Европейския съюз за защита на личните данни в дейността на съда„. Събитието бе организирано от „Европейски център по законодателство“, със съдействието на Окръжен съКартина1д – Благоевград и неговия Председател – г-жа Катя Бельова.

  Темата породи широк интерес сред представителите на съдебната власт и на семинара взеха участие, както председатели, съдии, съдебни администратори и секретари, деловодители и счетоводители на всички районни съдилища от областта – Благоевград, Петрич, Разлог, Гоце Делчев и Сандански, така и от съдебните райони на Кюстендил и Перник.

  Семинарът имаше за цел да представи приложното поле на новата правна рамка на Европейския съюз за защита на личните данни по отношение дейността на съдилищата, надзорния механизъм по прилагане на правилата за защита на личните данни, както и да отговори на въпроси за задълженията на съдилищата в качеството си на администратори на лични данни и тяхната организационна и вътрешно-нормативна подготовка за изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните).

  Лектор на специализирания семинар бе проф. д-р Ирина Цакова, експерт в областта на защита на личните данни, Длъжностно лице по защита на данните на Народното събрание на Република България и член на International Association of Privacy Professionals /IAPP/.

  Събитието завърши с дискусия върху обсъжданите теми и поставени въпроси, след което на участниците бяха раздадени удостоверения за участието им в първото обучение сред съдийската общност по актуалната тема за защита на личните данни и нейната правна регулация.  

________________________________________________________________________________

Проф. Ирина Цакова с нова книга – „Електронният документ като доказателство в гражданския процес”

Cover 4+0

       Излезе от печат монографията на проф. Ирина Цакова със заглавие „Електронният документ като доказателство в гражданския процес”, С., изд. Авангард Прима, 2018г., в която се изследва темата, свързана с представянето на електронния документ като доказателство в гражданския процес.

      С разработването на този въпрос авторът цели да запознае българския читател, студентите и специалистите по право с въздействието на спецификите на електронните писмени доказателства като източници на информация за правно- и доказателственорелевантните факти  върху принципите на гражданското съдопроизводство и общите правила на доказването в гражданския процес.

    За тази цел е направен опит да бъдат изяснени спецификите на понятието „електронен документ“ в контекста на отношението „изявление – материален носител – начин на материализиране на изявлението“  и функционалната връзка между информация и  материален носител. Направено е разграничение между статичен документ и документ с динамичен характер, както и „Съществуващ” и „несъществуващ” документ. Направен е анализ на общите правила на доказването в гражданския процес и доказване с електронни документи, както и анализ на процесуалните действия при посочване и искане за събиране на електронни документи, допускане на електронни документи като доказателствени средства в процеса. Изведени са примерни тeхники за посочване, представяне и събиране на електронни документи.

С кратко съдържание на книгата може да се запознаете тук.

_________________________________________________________________________

GDPR

„Европейски център по законодателство“ съдейства на общините за практическото прилагане и изпълнение на изискванията на Общия Регламент относно защитата на данни /GDPR/

За повече информация за нашите услуги във връзка с изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679:

Предложение за сътрудничество за организационна  и вътрешно – нормативна подготовка за изпълнение на изискванията на новия Общ Регламент относно защитата на данните /GDPR/


 

Доц. д-р Ирина Цакова ще вземе участие като лектор и експерт в областта на информационното право в практически курс за подготовка на специалисти по защита на личните данни

ПОКАНА

Искате ли да бъдете Длъжностно лице по защита на личните данни?
Изисква ли Вашата работа осигуряване на защитата на личните данни?
Знаете ли какви са изискванията за защита на личните данни?
Можете ли да пишете политики за защита на личните данни?

Todo_lo_que_tienes_que_saber_DPD_AEPD

„Лекс електроника“ ООД
организира курс на тема
Специалист по защита на лични данни – практически задачи  (40 учебни часа)
          16 април 02 май 2018г. – гр. София, Хотел Бристол
    Краен срок за заявки: 13.04.2018 г.

За повече информация натиснете тук.