Начало

Symbol of law and justice in the empty courtroom, law and justice concept.

„Построяването на правовата държава, основаваща се на върховенството на закона и на уважението на правата и свободите на личността, е невъзможно без качествено и ефективно законодателство“

 

Проф. Д-р Тенчо Колев

    /Председател на ЕЦЗАУСП/

 


АКТУАЛНИ НОВИНИ

Проф. Ирина Цакова с нова книга – „Електронният документ като доказателство в гражданския процес”

Cover 4+0

       Излезе от печат монографията на проф. Ирина Цакова със заглавие „Електронният документ като доказателство в гражданския процес”, С., изд. Авангард Прима, 2018г., в която се изследва темата, свързана с представянето на електронния документ като доказателство в гражданския процес.

      С разработването на този въпрос авторът цели да запознае българския читател, студентите и специалистите по право с въздействието на спецификите на електронните писмени доказателства като източници на информация за правно- и доказателственорелевантните факти  върху принципите на гражданското съдопроизводство и общите правила на доказването в гражданския процес.

    За тази цел е направен опит да бъдат изяснени спецификите на понятието „електронен документ“ в контекста на отношението „изявление – материален носител – начин на материализиране на изявлението“  и функционалната връзка между информация и  материален носител. Направено е разграничение между статичен документ и документ с динамичен характер, както и „Съществуващ” и „несъществуващ” документ. Направен е анализ на общите правила на доказването в гражданския процес и доказване с електронни документи, както и анализ на процесуалните действия при посочване и искане за събиране на електронни документи, допускане на електронни документи като доказателствени средства в процеса. Изведени са примерни тeхники за посочване, представяне и събиране на електронни документи.

С кратко съдържание на книгата може да се запознаете тук.

_________________________________________________________________________

GDPR

„Европейски център по законодателство“ съдейства на общините за практическото прилагане и изпълнение на изискванията на Общия Регламент относно защитата на данни /GDPR/

За повече информация за нашите услуги във връзка с изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679:

Предложение за сътрудничество за организационна  и вътрешно – нормативна подготовка за изпълнение на изискванията на новия Общ Регламент относно защитата на данните /GDPR/


 

Доц. д-р Ирина Цакова ще вземе участие като лектор и експерт в областта на информационното право в практически курс за подготовка на специалисти по защита на личните данни

ПОКАНА

Искате ли да бъдете Длъжностно лице по защита на личните данни?

Изисква ли Вашата работа осигуряване на защитата на личните данни?

Знаете ли какви са изискванията за защита на личните данни?

Можете ли да пишете политики за защита на личните данни?

Todo_lo_que_tienes_que_saber_DPD_AEPD

„Лекс електроника“ ООД

организира курс на тема

Специалист по защита на лични данни – практически задачи  (40 учебни часа)

          16 април 02 май 2018г. – гр. София, Хотел Бристол

    Краен срок за заявки: 13.04.2018 г.

За повече информация натиснете тук.