Начало

„Построяването на правовата държава, основаваща се на върховенството на закона и на уважението на правата и свободите на личността, е невъзможно без качествено и ефективно законодателство“

Проф. д-р Тенчо Колев