Начало

 


АНАЛИЗИ, НОВИНИ И КОМЕНТАРИ

Бъдещата европейска законодателна рамка на изкуствения интелект и защита на личните данни при автоматизирано вземане на решения
Проф. д-р Ирина Цакова                                                             

На 19.02.2020 г. Европейската комисия оповести своята визия за бъдещата законодателна рамка, която да осигури и ускори развитието на високите технологии в рамките на Европейския съюз /изкуствен интелект/[1]. На 20.10.2020 г. тя бе последвана от две резолюции на Европейския парламент с препоръки и предложения за Регламент относно отговорността за експлоатацията на системи с изкуствен интелект[2] и Регламент относно етичните принципи за разработването, внедряването и използването на изкуствен интелект, роботика и свързаните с тях технологии[3]. Прочетете повече… 

                                                                           


На 27.01.2021г. Народното събрание прие на първо гласуване Законопроект за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, № 002-01-76, внесен от Министерски съвет на 30.12.2020 г.

Със законопроекта се въвеждат в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2019/770 на Европейския парламент и на Съвета за някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и на Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета за някои аспекти на договорите за продажба на стоки. Прочетете повече…     

                                                                                


С Решение № 177 от 07.01.2021г. ВАС – Пето отделение се произнесе по спор за законосъобразност на обработката на личните данни съгласно Общия регламент за защита на данните при осъществяване на видеонаблюдение на общите части на етажната собственост и прилежащите територии. Прочетете повече…