Правни консултации и услуги

Услуги за публични органи и публичноправни организации

Тежестта от нормативни изисквания, с които публичните органи трябва да съобразяват своята дейност, се увеличава постоянно. Необходимостта от електронизация и усъвършенстване на административните процеси в синхрон с развитието на информационните ресурси и технологии и от отговор на нуждите на глобалното информационно общество и бизнеса е предизвикателство пред публичната власт в България. Нуждата от висококвалифицирана правна експертиза, която да съдейства при прилагането на правните разпоредби и интегрирането на иновативни модели в работата на държавния апарат, нараства все повече.

Ние вярваме, че със съвместни усилия и споделяне на знания и умения предизвикателството се превръща в постижима цел, която води до ефективни и успешни резултати.

Ето защо вече няколко години работим успешно с представители на държавната и местна власт, като заедно сме постигнали задоволителни резултати, оценени както от служители, така и от граждани.

Ние предоставяме специализирани правни услуги в следните области:

  

  


Услуги за предприемачи

Правните услуги на Европейски център по законодателство, предоставяни на частния сектор, са специализирани в областта на секторни аспекти на съвременното IT законодателство и изкуствения интелект и се осъществяват от Центъра за цифрови права /Digital Rights Center/.

Центърът предоставя широк спектър от правни услуги в областта на електронното управление, електронната търговия, защита на потребителите в онлайн среда, блокчейн технологиите, облачните услуги, приложенията с изкуствен интелект в сферата на управлението, здравеопазването, екологията, човешките ресурси и образованието.

Посетете Центъра за цифрови права:


Как работим ние

Предлагаме Ви да се свържете с нас за първоначална консултация с експерт, в която да обсъдим от какъв вид правна подкрепа имате необходимост. При проявен взаимен интерес следващата стъпка е среща /на място или видеоконферентна/, в която да Ви предложим и дадем конкретни препоръки и параметри на услугите. Повече информация за нашия метод на работа можете да прочетете тук.

Можете да се свържете с нас по телефона: 0888 455 713 или 0887 986 955

Можете да ни пишете на имейл адрес: info@eulawcentre.org