Излезе от печат дългочакваното практическо ръководство в електронното управление разработено с участието на екперти от Европейски център по законодателство

Представяме Ви първото цялостно систематизирано изследване и практическо представяне на правния режим, системите и процесите на електронно управление в България.

То е озаглавено „Всичко за електронното управление в едно практическо ръководство“ и е резултат от обединените усилия на екип от експерти в областта на информационното право и информационната и мрежова сигурност: проф. д-р Ирина Цакова, д-р Маргарита Хубенова, Траяна Тимева, гл.ас. д-р Недко Тагарев, гл.ас. д-р Калина Георгиева.

Практическото ръководство е рецензирано от водещи юристи и експерти в областта: проф. д-р Тенчо Колев, доц. д-р Деница Топчийска, проф. д-р Стефка Наумова, д-р Алеко Джилджов, доц. д-р Орлин Радев.

Практическото ръководство представя изграденото към момента електронно управление като единен механизъм от понятия, нормативни правила, системи и процеси и цели да подкрепи и насърчи усилията за неговото развитие.

          Ръководството съдържа:  

  • Понятия и правни институти на виртуалната среда;
  • Анализ на относимите национални и европейски нормативни актове;
  • Практически насоки за тяхното прилагане;
  • Съдебна практика;
  • Системи и процеси по предоставяне на електронни административни услуги;
  • Предложения de lege ferenda.

Ще се радваме, ако споделите с нас всяко мнение, критична бележка или препоръка по практическото ръководство, затова не се колебайте да го направите на електронен адрес: info@eulawcentre.org.

Виж подробно съдържание

За кого е предназначено

Рецензентите за книгата

Онлайн книжарница