Управителен съвет

Проф. д-р Тенчо Колев

Учредител и председател на Европейски център по законодателство

Тенчо Колев е професор по Обща теория на правото в СУ „Св. Климент Охридски”.

Притежава дългогодишен опит в областта на законодателството, включително в качеството на Председател на Съвета по законодателство към Министър-председателя на Република България, парламентарен секретар на Министерството на правосъдието. Притежава опит в изпълнението на над 30 проекта за университетско сътрудничество, обмен на студенти, докторанти и хабилитирани преподаватели с университети от ЕС и ЕИП.

Автор е на множество научни статии, студии,монографии, учебници и научни трудове в областта на общата теория на правото, теория на правотвоческата и правораздавателната дейност. Прочетете повече…


Траяна Тимева

Учредител и член на УС на Европейски център по законодателство

Траяна Тимева е магистър по право и бакалавър по връзки с обществеността в Нов български университет.  Притежава богат експертен опит в областта на електронното управление и защита на личните данни. Участва в сравнителноправни изследвания, изготвяне на анализи, становища и вътрешнонормативни документи на публични институции и частни субекти.

Притежава специфичен опит в сферата на координацията и организацията на хора, информационна дейност в областта на правото и политиката за неговото прилагане, осъществяване контакт и сътрудничество със сходни организации, разработване на  образователни програми за провеждане на интерактивни обучения и логистика.

Член на Международната асоциация на специалистите по защита на личните данни (International Association of Privacy Professionals, IAPP) и MyData Global organization.


Инж. Иван Коцаков

Член на УС на Европейски център по законодателство

Инж. Иван Коцаков е експерт по информатика и информационни технологии. Завършил магистратура в Технически Университет Виена, специалност „Бизнес информатика“. Разработил и защитил дипломна работа в сферата на Е-Goverment.

Работи повече от 15 години самостоятелно в областта на изграждането и експлоатацията на дата центрове. Притежава богат опит в проектирането и изграждането на корпоративни мрежи и виртуални инфраструктури (сървър и десктоп). От 2007 г. е сертифициран за Cisco специалист и дизайн (CCNP и CCDP). От 2011 г. работи с корпоративни решения за съхранение на данни на фирма Netapp, включително системи с най-висока наличност Metro Cluster, като притежава следните Netapp сертификати – Сертифициран администратор на данни (NCDA) и Сертифициран инженер по внедряване – Специалист по защита на данните (NCIE).