Защита на интелектуални права в интернет

Специфичността на разпространение на информацията в Интернет променя механизмите, чрез които притежателите на права върху обекти на интелектуална собственост (например книги, музика, видео, софтуер, дизайн, снимки, търговски марки и др.) могат да упражнят правото си на защита.

За собствениците на уебсайтове и онлайн платформи, производители на цифрово съдържание и блогъри бяха актуализирани въпросите за законното използване на правата на интелектуална собственост на трети страни в техните дейности.

Цифровото съдържание, софтуерът, търговските марки и други обекти на интелектуални права са ценен актив, който може да бъде защитен с помощта на цял набор от мерки: инструменти на гражданското право, административни и наказателни механизми.

Център за цифрови права предоставя помощ по въпроси като:

♦  Правен анализ на режима на защита на обекти на интелектуални права;

♦  Разглеждане и изготвяне на документи за създаване, използване и продажба на обекти на интелектуални права;

♦  Подпомагане на сделки за прехвърляне на права върху резултатите от интелектуалната дейност;

♦  Разработване на лицензионни споразумения;

♦  Правна подкрепа за разработването на софтуер и онлайн услуги;

♦Извънсъдебно уреждане на спорове, свързани с използването на права на интелектуална собственост в цифровото пространство.


Предлагаме Ви да се свържете с нас за първоначална консултация.

Можете да се свържете с нас по телефона: 0888 455 713 или 0887 986 955

Можете да ни пишете на имейл адрес: info@eulawcentre.org