Подкрепа и съвместни инициативи

Тъй като считаме, че младите хора следва да бъдат подкрепени за своите идеи, Център за цифрови права предоставя безплатни онлайн консултации и препоръки за съответствие с регулаторните режими на лица под 25 г. със стартиращ бизнес в областта на разработката на приложения с изкуствен интелект.

Център за цифрови права участва като парньор при формулиране на идеи и разработване на приложения с изкуствен интелект в областта на правоприлагането и управлението в публичния и частнния сектор.

Ако имате идея да алгоритмизирате даден процес в правната сфера, с който да улесните например работата с правни документи, с огромното множество закони, съдебни решения, вземането на управленски решения, можем да обсъдим и развием заедно тази идея.

Като партньор ние ще предоставим цялостна правна поддръжка на проекта при неговото реализиране и пускане на пазара.


Предлагаме Ви да се свържете с нас за първоначална консултация.

Можете да се свържете с нас по телефона: 0888 455 713 или 0887 986 955  

Можете да ни пишете на имейл адрес: info@eulawcentre.org