Правен одит на интернет сайт

В съвременния свят всеки отделя голямо внимание на развитието и популяризирането на своя сайт, но не много хора знаят, че не по-малко внимание трябва да се обърне на всички законови изисквания свързани, както с неговото изграждане и функциониране, така и с дейността, която се извършва чрез него, като се гарантира тяхното съответствие с нормативни изисквания от различни области на правото като: защита на личните данни, авторско право и сродните му права, реклама, антитръстови закони, защита на потребителите и т. н.

Правният одит на интернет сайт включва редица позиции:

♦  Проверка на съдържанието за съответствие с всички изисквания за авторски права;

♦Проверка на името на домейна и логата, използвани в нарушение на правата на трети страни върху средствата за индивидуализация;

♦ Анализ на сайта за съответствие със законодателството относно защита на личните данни;

♦Анализ на сайта за съответствие с рекламното законодателство;

♦ Анализ на сайта за съответствие със законодателството за защита на потребителите;

♦Цялостен одит на договорните отношения с разработчиците и потребителите на сайта.

След извършване на одит на сайта експертите съставят списък на всички възможни рискове, предоставят Ви препоръки за отстраняване на всички открити нарушения и съветват по всички въпроси, които може да имате.

Правен одит на сайта може да бъде извършен както при пускане на нов продукт, така и при ребрандиране, закупуване на готов сайт или бизнес.

Можете да се консултирате с нас още на етапа на проектиране на Вашия сайт.


Предлагаме Ви да се свържете с нас за първоначална консултация.

Можете да се свържете с нас по телефона: 0888 455 713 или 0887 986 955  

Можете да ни пишете на имейл адрес: info@eulawcentre.org