Правен одит на онлайн платформи

Правният одит на онлайн платформата включва следните позиции:

♦  Проверка на съдържанието за съответствие с всички изисквания за авторски права;

♦ Проверка на името на домейна и логата, използвани в нарушение на правата на трети страни върху средствата за индивидуализация;

♦ Анализ за съответствие със законодателството относно защита на личните данни;

♦   Анализ за съответствие с рекламното законодателство;

♦   Анализ за съответствие със законодателството за защита на потребителите;

♦Цялостен одит на договорните отношения с разработчиците, потребителите и бизнес ползвателите на платформата.

След извършване на правния одит, експертите съставят списък на всички възможни рискове, предоставят Ви препоръки за отстраняване на всички открити нарушения и съветват по всички въпроси, които може да имате.

Правен одит на онлайн платформата може да бъде извършен както при нейното разработване, така и на последващ етап, включително при закупуване на действаща платформа.


Предлагаме Ви да се свържете с нас за първоначална консултация.

Можете да се свържете с нас по телефона: 0887 986 955 или 0888 455 713

Можете да ни пишете на имейл адрес: info@eulawcentre.org