Правно консултиране на блокчейн проекти

Нарастващият интерес към интелигентни договори и блокчейн технологии е още една от възможностите за проектиране и развитие на бизнес модели в цифровата среда.

В Център за цифрови права ще анализираме спецификата на Вашия проект, базиран на доверени партньорски мрежи.

Ще определим основните рискове от работата и ще изготвим правно становище с подробен преглед на всички възникващи рискове и начини за тяхното минимизиране, както и описание на предложената структура на услугата.

Ние не само ще предоставим пълен набор от правни услуги, за да стартираме услугата и да гарантираме нейната правна чистота, но също така с удоволствие ще подкрепим услугата на всички етапи от нейната работа.


Предлагаме Ви да се свържете с нас за първоначална консултация.

Можете да се свържете с нас по телефона: 0887 986 955 или 0888 455 713

Можете да ни пишете на имейл адрес: info@eulawcentre.org