Правно консултиране на стартъпи в ИТ сектора

Когато разработвате приложения с изкуствен интелект, блокчейни, онлайн платформи или стартирате собствен бизнес в Интернет (било то онлайн магазин, уеб услуга или услуги),  е необходимо да получите правна консултация, която да отчита всички правни рискове и правни характеристики, установени от законодателството. На стартовия етап е важно да получите конкретни препоръки за елиминиране или минимизиране на тези рискове, тъй като по-късно те могат да причинят значителни загуби и да доведат до юридическа отговорност.

♦  Проектиране на бизнес процесите по подразбиране;

♦  Изготвяне на договори с доставчици;

♦  Изготвяне на общи условия за ползване на услугите;

♦  Изготвяне на политики за съотвествие с регулаторните режими, относими към съответната дейност;

♦  Разработване на договори в областта на електронната търговия (покупко-продажба, доставка и др.);

♦  Консултации по регулиране на интернет рекламата;

♦  Правна подкрепа на транзакции за закупуване на проекти за електронна търговия, закупуване на домейн имена;

♦  Защита на данните и информационна сигурност;

♦  Защита на TM и права върху обекти на интелектуална собственост в Интернет.


Предлагаме Ви да се свържете с нас за първоначална консултация.

Можете да се свържете с нас по телефона: 0888 455 713 или 0887 986 955

Можете да ни пишете на имейл адрес: info@eulawcentre.org