Правно консултиране при предоставяне на цифрови услуги и цифрово съдържание

Досега този вид услуги в голяма степен оставаха малко встрани от погледа на европейския законодател. Те се развиха бързо, защото са удобни, ориентирани към потребителите, които все повече използват техните услуги. Нещата обаче се променят и регулациите обхващат все повече този пазарен сегмент с цел да дадат достатъчно гаранции за защита на личните данни, от една страна, както и за защита на правата на бизнес ползвателите и потребителите. Новите регулации създават редица задължения за достачиците на онлайн платформи /посреднически онлайн услуги, доставчици на други цифрови услуги и цифрово съдържание.

Те следва ясно да определят какъв вид услуга предоставят /дали са само посредник и/или предоставят и свои стоки или услуги/, на кого я предоставят /на друг търговец или на  потребител/. Това е от изключително важно значение, за да бъдат определени конкретните законови изисквания към дейността и съответно да бъдат съобразени при нейното планиране и извършване.

В Център за цифрови права ще:

♦  Анализираме спецификата на Вашата дейност/проект;

♦  Определим основните рискове от работата;

♦  Изготвим правно становище с подробен преглед на всички възникващи рискове и начини за тяхното минимизиране, както и описание на предложената структура на услугата.

Ние не само ще предоставим пълен набор от правни услуги, за да стартираме услугата и да гарантираме нейната правна чистота, но също така с удоволствие ще подкрепим  услугата на всички етапи от нейната работа, включително като разработим всички необходими документи.


Предлагаме Ви да се свържете с нас за първоначална консултация.

Можете да се свържете с нас по телефона: 0887 986 955 или 0888 455 713

Можете да ни пишете на имейл адрес: info@eulawcentre.org