Управление на правния и информационен риск в електронната търговия

Услугата е комплексна и включва проверка за правно и организационно съответствие на дейността на доставчиците на услуги на информационното общество с изискванията на GDPR, информационна сигурност, както и новите регулации в областта на електронната търговия и потребителските права онлайн.

Комплексната услуга включва:

♦  Анализ на бизнес модела;
♦  Анализ на бизнес процесите в рамките на модела;
♦  Извършване на оценка на съответствието;
♦  Извършване оценка на риска;
♦  Изготвяне на предложение за правни, организационни и технически действия за постигане на съответствие;
♦  Изготвяне на необходимите правила и политики съгласно нормативните изисквания.


Предлагаме Ви да се свържете с нас за първоначална консултация.

Можете да се свържете с нас по телефона: 0888 455 713 или 0887 986 955

Можете да ни пишете на имейл адрес: info@eulawcentre.org