Услуги за общини

С какво можем да помогнем на Вас и Вашата община?

Предложение за сътрудничество за изпълнение на задълженията предвидени в новия Закон за мерките срещу изпирането на пари 

Предложение за сътрудничество за организационна  и вътрешно – нормативна подготовка за изпълнение на изискванията на новия Общ Регламент относно защитата на данните /GDPR/.

Предложение за сътрудничество за въвеждане на комплексно административно обслужване /КАО/ в общините                                                                 

Правни услуги, свързани с прилагане на новия Закон за обществените поръчки /ЗОП/

Юридически услуги

Правни становища и представителство във връзка с прилагането на Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове

minicipality