Кои сме ние

WhoWeAre

Управителен съвет
Членове
Контакти

ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, АНАЛИЗ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

„Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика” е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, създадено от професионалисти и експерти в различни области, което има за цел да подпомага работата на органите на публичната власт, бизнеса, НПО сектора и гражданите в реализирането на своята дейност и идеи, чрез предоставяне на квалифицирана експертиза в различни области от обществения живот.

„Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика” насочва своите дейности към развитие и укрепване на гражданското общество, включително информационното общество чрез насърчаване повишаването на квалификацията, мотивацията и интегритета на професионални общности, свързани със законодателството и правосъдието. Предоставя юридическа експертиза при изготвянето на Концепции за електронно управление на общините и изграждането на модели за електронно управление, чрез предоставяне на електронни административни услуги.

„Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика” предлага консултантски услуги за кандидатстване чрез различни финансови инструменти – национални, европейски и международни програми. Екипът ни от експерти помага да формулирате точно и ясно своята проектна идея, избора на финансов инструмент, чрез който ще можете да я реализирате най-успешно, изготвянето на проекта, неговото управление и самото му изпълнение.

„Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика” предлага консултации, обучения и конкретни решения на въпроси и казуси относно участие в обществени поръчки от тесни специалисти и юристи в областта на прилагането на Закона за обществени поръчки /ЗОП/.

Прочетете повече…

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Проф. Д-р Тенчо Колев (председател)
Доц. Д-р Ирина Цакова
Траяна Тимева