Членове

Доц. д-р Манол Станин – Доцент по Обща теория на правото. Научни интереси – субективни права, юридически явления в правото;

Гл. ас. Златимир Орсов – Главен асистент в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”, Катедра “Гражданскоправни науки”;

Мирослав Джунев – Разработване и управление на проекти;

адв. Васил Дундов – Практикуващ адвокат. Консултант-проекти