Контакти

contact3Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на  съдебната практика”

Седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Веслец” № 52, ет.4, ап.16

Телефони за контакт:
0888455713 – доц.д-р Ирина Цакова /Член на УС/
e-mail: irinatzakova@abv.bg

0887986955 – Траяна Тимева /Член на УС/
e-mail: trish@gbg.bg

0888773383 – Мирослав Джунев /Експерт проекти/