Специализирани обучения

организира

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА

/за целите на изпълнение на задълженията на администратора съгласно чл. 38, параграф 2 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и чл. 70, ал. 3 от Закона за защита на личните данни/

на тема

„Прилагане на GDPR от органите на съдебната власт. Задължения и отговорности на ДЛЗД в съдилищата“Дата на провеждане: 14 и 15 октомври 2021 г.

Място на провеждане: Платформата ZOOM

Лектор: проф. д-р Ирина Цакова