Траяна Тимева

TraqnaТраяна Тимева

Траяна Тимева е завършила Нов български университет. Притежава магистърска степен по „Право” и степен бакалавър по специалност „Връзки с обществеността“. Успешно положен изпит за придобиване на юридическа правоспособност и предвидения в чл.8 от Закона за адвокатурата изпит за адвокати и младши адвокати. Член е на Управителния съвет на Европейски център по законодателство, юрист, експерт „Връзки с обществеността“ и разработване и управление на проекти. Адвокатски сътрудник в правна кантора.

Притежава отлични компетенции в сферата на координацията и организацията на хора. Опит в стратегическо планиране, извършване на сравнително – правни изследвания, извършване на творческа, изследователска и информационна дейност в областта на правото и политиката за неговото прилагане, осъществяване контакт и сътрудничество със сходни организации, разработване на  образователни програми за провеждане на интерактивни обучения и логистика.