Успешно проведено обучение за публични администрации

На 17 и 18 март 2022 г. беше проведе успешно специализирано онлайн обучение за публични администрации на тема: „Електронно управление. Ред и условия за предоставяне на електронни административни услуги /нормативен режим, понятия и системи/.“. чрез използване на професионалната платформа за обучения ZOOM.

Обучението беше насочено към служители на общинските администрации и имаше за цел да обхване цялостния механизъм от понятия, нормативни правила и системи на електронното управление, с което да изгради комплекс от знания необходими за тяхното прилагане. Негов акцент бе правната уредба на процесите по предоставяне на електронни административни услуги /ЕАУ/.

Бяха разгледани и въпроси свързани с електронното управление като електронен документ, електронна идентификация, електронни удостоверителни услуги и тяхното приложение при предоставяне на ЕАУ. Лектор на обучението беше проф. д-р Ирина Цакова.

Всички участници получиха презентационните материали от проведеното обучение, както и сертификати от „Европейски център по законодателство“.

Благодарим на всички, които се включиха в обучението за участието и високата оценка!